Basın Meslek Örgütleri dava açmıştı: Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’ne ait yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen Basın Kartı Yönetmeliği‘ne ait yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırıldığını bildirdi.

Bağlantı Başkanlığından yapılan açıklamaya nazaran, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Basın Kartı Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde açılan davada Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığının itirazını haklı buldu.

Konsey, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin itirazı üzerine yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin 14 Şubat 2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararında, davacıların argümanları haksız bulunarak, “Basın kartının, Yönetmelik’te belirtilen bireylere Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığınca verilen kimlik kartı olarak tanımlandığına, basın-yayın çalışanlarının basın kartını toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak kullanabildiklerine, basın kartı bulunmamasının, basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına pürüz oluşturduğuna dair mevzuatta rastgele bir karar bulunmadığına, hasebiyle basın kartının, basın hürriyeti ile bağlantılı olmakla birlikte direkt temaslı olmadığına” hükmedildi.

Kararda, basın kartı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığının 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevlendirildiği, bu alandaki çalışmaların kurum tarafından yürütüldüğüne atıfta bulunulan kararnamede “Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek” vazifesinin Bağlantı Başkanlığının misyonları ortasında sayıldığı vurgulandı.

Başkanlığın misyon, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda idari düzenlemeler yapabileceği kararına de yer verilen kararda, daha evvel Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün misyon alanına giren “Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek” vazifesinin Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığına verildiği hatırlatıldı.

Kararda, “14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. hususunun 1. fıkrasının (k) bendi uyarınca Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığının sahip olduğu basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek vazifesi çerçevesinde, yönetimin düzenleme yapma yetkisinden kaynaklı olarak, basın kartının verilmesine ait metot ve temelleri belirleme yetkisinin de kelam konusu hususta geçen ‘düzenleme’ ibaresinin kapsamına girdiği, diğer bir anlatımla bahsin Başkanlığın misyon ve yetkisi kapsamında olduğu” açıkça ortaya konuldu.

Böylece Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı Hukuk Müşavirliği’nin itirazının kabulüne, Basın Kartı Yönetmeliğinin kelam konusu unsurlarının yürütmesinin durdurulmasına ait kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Buna nazaran kelam konusu yönetmelik karar öncesindeki formuyla uygulanmaya devam edecek.

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİ DAVA AÇMIŞTI

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı’nın, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının akabinde yürürlüğe koyduğu yeni Basın Kartı Yönetmeliği değişiklikleri için de yine dava açtı. Yürütmeyi durdurma ve iptal istenen davada, yönetmeliğin değiştirilen unsurlarının de iptal edilen kararlarla tıpkı içerikte ve hukuka alışılmamış olduğu belirtilmişti.