Çevresel tesir değerlendirmesi yönetmeliği yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘ÇED Gereklidir’ yahut ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının verilmesi yetkisini, hudutlarını belirleyerek valilikler yerine Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüklerine devredebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel tesir değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik temelleri düzenleyen yönetmeliği yeniledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” yahut “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi evvelce olduğu üzere Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin olacak.

Ancak, gerekli görülen durumlarda bakanlık, “ÇED Gereklidir” yahut “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi yetkisini, sonlarını belirleyerek valilikler yerine Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüklerine devredebilecek.

MEVZUATA UYMUYORSA BAKILMADAN SONLANACAK

Yönetmelik kararlarına nazaran karar tesis edilmeden evvel; projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci kademesine bakılmaksızın sonlandırılacak.

Yönetmelikle, kapsam dışı bedellendirilen projelere ait kapasite artırımı yahut alan genişletilmesinin planlanması halinde ÇED raporu hazırlanması zorunluğuna, kanunen muafiyeti bulunan projelere de eklendi.

‘HALKTAN GELEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERLE…’

Yönetmeliğe “Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi” başlığıyla eklenen unsura nazaran, ÇED komite üyesi kurum ve kuruluşların görüş ve teklifleri ile halktan gelen görüş ve teklifler doğrultusunda bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanmasına hükmedildi.

Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik yapması en çok iki defa istenebilecek. Yapılan düzeltme kurulca kâfi görülmez ise durum bir tutanakla belirlenecek ve projenin ÇED süreci sonlandırılacak.

Bu kapsamda, eksikliklerini altı ay içinde tamamlanmayan proje tanıtım evrakına ait ÇED sürecinin sonlandırılacağı kaydedildi.

“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş yıl içinde zorlayan sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda, “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için de bir yıl içinde Bakanlığa müracaat yapılmaması durumunda bu mevzuda alınan karar geçersiz sayılacak. (REUTERS)