Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 449 milyon dolarlık afet kredisi

Dünya Bankası, afetten etkilenen belediyelerde afet sonrası yeşil ve güçlü tekrar inşa eforlarını desteklemek, afetlere karşı dayanıklılığı ve afet müdahale kapasitesini güçlendirmek maksadıyla Türkiye’ye 449,25 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya nazaran, Türkiye Sarsıntı, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yine İnşa Projesi (TEFWER) 2020 ve 2021 yıllarında sarsıntı, sel ve orman yangını üzere afetlerden etkilenen belediyelerin hasar gören belediyeye ilişkin altyapı tesislerinin acil tamirat, yapısal güçlendirme ve yine inşa çalışmaları ile afetlere karşı hazırlık kapasitesini ve iklim ahengini arttırmaya yönelik tedbirleri uygulamaya koyma uğraşlarını destekleyecek.

Proje ayrıyeten, hükümetin kullanılmayan proje fonlarını proje mühletince afetlerden ve öbür krizlerden etkilenebilecek başka belediyeleri desteklemek için süratli bir biçimde tekrar tahsis etmesine imkan sağlayacak bir düzenek (Şarta Bağlı Acil Müdahale Bileşeni) içeriyor.

Kouame: Projeden 8 milyon kişi direkt yarar görecek

Dünya Bankası Türkiye Ülke Yöneticisi Auguste Kouame proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Dünya Bankası, insanların, toplumun ve iktisadın karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye’nin alacağı tedbirleri desteklemeye kararlıdır.”

Projeden, yine tesis edilen faaliyet kapasitesi ve dayanıklılık yoluyla belediye altyapısına erişim sağlayacak 8 milyondan fazla kişi direkt faydalanacaktır. Güzelleştirilen belediye afet ve acil durum müdahale kapasitesinden 17 milyondan fazla insan yararlanacaktır. Bu Proje tıpkı vakitte belediyelere mekansal ve yatırım planlarına yeşil, kapsayıcı ve güçlü tedbirler entegre etme konusunda sağlanacak takviye yoluyla afet ve iklim dayanıklılığı için kurumsal güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.

Proje liderliğini Joanna Mclean Masic ve Ahmet Kindap ile paylaşmakta olan Alanna Leigh Simpson yaptığı açıklamada şunları vurguladı.

”Şehirlerdeki altyapının ve nüfusun sel, fırtına, heyelan, çok sıcak ve soğuk hava dalgaları ve su kıtlığı üzere iklimle alakalı risklerle karşı karşıya olduğu bir ortamda, bu işbirliğinin Türkiye’nin büyüyen kentlerinin daha güçlü hale getirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”