Et ve sütte kırmızı alarm! Hayvancılık krizi kapıda

EBVHO Başkanı Mehmet Kızılinler, yaşanan ekonomik krizin süt hayvancılığını bitirme noktasına getirdiğini belirterek acilen gereken önlemlerin alınmasını istedi.

“SÜT ÜRETİCİSİ LİTREDE 1 LİRA ZARAR EDİYOR”

Süt üretiminin yüzde 100 arttığını ve üreticilerin zarar ettiğini ifade eden Kızılinler, şunları söyledi:

“Süt üretiminde kullanılan başta süt yemi olmak üzere diğer girdilerde yüzde 100’e yakın fiyat artışları olmuş, üreticinin ürettiği süt satışlarında ise fiyatlar ise aynı kaldı. Süt üretiminde kullanılan girdilerdeki yüksek fiyat artışları nedeniyle çiğ süt üretim maliyeti yüzde 100’e yakın arttı. Süt üreticileri 2022 yılı şubat ayında üretimini yapıp sattıkları sütten litre başı 0,4 TL zarar ettiler.

Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz mart ayı içerisinde de süt üretiminde kullanılan yem ve diğer girdilerdeki fiyat atışları devam etmektedir. Mart ayının ilk on günlük döneminde de şubat ayına göre süt üretim maliyeti artışı litre başı 0,6 TL’dir.

Mart ayında süt satış fiyatları değişmediği taktirde bugün için süt üreticisi her litre süt için en az 1 TL zarar edecektir. Artan yem maliyetleri ve diğer giderler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren süt üreticilerinin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Üretici süt ineklerini kesime göndermektedir. Süt hayvanları kesilince, besilik hayvan da üretilemeyecek, kırmızı et sorunu yaşanacaktır.”

“SORUN, TÜRKİYE’NİN SORUNUDUR”

Artan yem maliyetleri ve diğer giderler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren süt üreticilerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Kızılinler, dayanacak gücü kalmayan üreticilerin de süt ineklerini kesime gönderdiğini söyledi. Bunun sadece süt üreticisinin sorunu olmadığını vurgulayan Kızılinler, “Bu sorun, Türkiye’de yaşayan 84 milyonun sorunudur. Çünkü bugün süt üreticisinin problemlerini çözmezsek yakın gelecekte tüketicilerin problemlerini de çözemeyiz. 2008’de aynı faciayı yaşadık. 1,5 milyona yakın süt ineğimiz kesime gitti. Sonra Türkiye milyarlarca dolarlık gebe düve ithal ederek açığı kapatmaya çalıştı. O zamanda müdahale edilmedi, seyirci kalındı” dedi.

“KIRMIZ ET SORUNU YAŞANACAK”

İvedilikle gerekli önlemlerin alınmaması durumunda daha büyük bir hayvancılık krizi ile karşılaşılacağını belirten Kızılinler, “2010’larda diğer ülkelerden ithal edilecek gebe düve bulunuyorken maalesef simdi paran olsa da dış ülkelerde de  ithal edilecek gebe düve bulunamamaktadır. Süt hayvanları kesilince, besilik hayvan da üretilemeyecek, kırmızı et sorunu yaşanacaktır. Süt hayvancılığı bir milli güvenlik meselesidir. Süt üreticisi Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyattan süt satmasından dolayı zarar etmektedir. Geçmişe dönük süt üreticisinin zararı karşılanmadan önümüzdeki dönemde üreticinin süt üretmeye gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

SÜT ÜRETİCİSİ DESTEKLENMELİ

Sürdürülebilir bir süt hayvancılığı için yapılması gerekenler hakkında da açıklamalarda bulunan Kızılinler şöyle konuştu:

* Şubat ayında üreticinin satmış olduğu çiğ süt için litre başı 0,4 TL / LT destek ödemesi yapılmalı.

* Mart ayında üreticinin satmış olacağı çiğ süt için en az 1 TL / LT destek ödenmeli.

* Ulusal Süt Konseyinin acilen toplanarak 1 nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere  süt/yem paritesinin 1,5 seviyesinde yeni bir çiğ süt satış fiyatı belirlenmeli.

* Ayrıca Tarım Bakanlığını, süt sektör bileşenlerini ve meslek örgütlerinin de katılacağı bir toplantı yapmaya çağırıyoruz.

* Tüm bunların dışında üreticilerin bu kadar zor durumda olduğu ve akaryakıt başta olmak üzere giderlerin çok değişkenlik gösterdiği günümüz Türkiye’sinde serbest veteriner hekimleri de görevlerini yapamaz hale gelmiştir.

* Yapılan saha çalışmaları tedavi ve suni tohumlama sayılarının azaldığını göstermektedir. Bu durum tedavi ve suni tohumlama maliyetlerinin artmasından kaynaklıdır. Yine bu durum eğer önlem alınmazsa salgın hastalıkların ülke genelinde artmasına insan ve hayvan sağlığını tehdit etmesine aynı zamanda da hayvan ıslahı konusunda kalıcı hasarların oluşmasına sebep olacaktır. Bu nedenle serbest veteriner hekimlerin kullandıkları akaryakıt fiyatlarının indirilmesi için tedbirler alınması, KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi gerekmektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.