Mahkemeden ‘Gar Katliamı’ kararı: ‘Devlet, ihmal düzeyinde kusurlu’

Ankara Katliamı’nda yaralanan Abdül Kadir Ünlü, İçişleri Bakanlığı’ndan 500 bin TL manevi tazminat talep etti. Dilekçesinde, canlı bomba saldırısı yapılacağına ilişkin istihbarat bilgisi olmasına rağmen gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, olayda hizmet kusuru bulunduğunu belirtti. Ancak tazminat başvurusunun zımnen reddi üzerine, 50 bin TL manevi tazminat istemiyle dava açtı. Ünlü, 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) manevi tazminat talebinin devletin sosyal risk sorumluluğu çerçevesinde düşük tutarda belirlenmesi sonucu etkili başvuru hakkı ihlali iddiasıyla başvuruda bulundu. 

DW Türkçe’nin haberine göre AYM, 15 Eylül 2021 tarihli kararında, İçişleri Bakanlığı’nın katliamın öncesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına dair görevlendirdiği müfettişler tarafından hazırlanan raporda bazı ihmallerden söz edildiğine dikkat çekerek, Ünlü’nün yaşam hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, AYM kararının ardından yeniden yargılama yaparak dava dosyasını inceledi. Mahkeme, AYM kararına ve kararda yer verilen müfettiş raporuna atıfta bulundu. Kararda, “Somut olayda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine değişik kaynaklardan birçok istihbarat bilgisi geldiği ve bu bilgilerin güvenlik tedbirlerinin planlanmasında dikkate alınması gerekirken bazı ihmallerin söz konusu olduğu hususuna İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği başmüfettişlerin hazırladığı raporda yer verildiği görülmektedir” denildi. Mahkeme bu nedenle, kasten sebebiyet verilmemekle beraber davacı Abdül Kadir Ünlü’nün yaşam hakkını koruma yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin anlaşıldığına ve 50 bin TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte Ünlü’ye ödenmesine hükmetti.

Avukat Candan Dumrul, AYM kararında atıf yapılan müfettiş raporu ile kamu görevlilerinin katliamın gerçekleşmesinde ihmali olduğunun tespit edildiğini belirterek, “Ankara 15. İdare Mahkemesi, AYM kararında atıf yapılan mülkiye müfettişliği raporunu da esas alarak hüküm kurdu. Bu karar özü itibariyle mülkiye raporu ‘İhmal de olsa sorumluluk var’ dediğine göre, ‘Devlet kusurludur’ diyor” dedi.

Kararın bu açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Dumrul, “Çünkü sosyal risk ilkesini aşan bir kusur tespitine işaret ediyor. Biz altı yıldır bunu savunuyoruz ve nihayet bir mahkeme ilamı ile bu belgelenmiş oldu” diye ekledi. Avukat Dumrul, yerel mahkemenin AYM kararını ve mülkiye raporunu esas almasının umut verici olduğunu söyledi.