Şuşa Beyannamesi ve milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021’de Şuşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Yayım tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

– TÜRKİYE İLE ARNAVUTLUK, SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Türkiye ile Arnavutluk arasında sağlık ve yapı işleri alanında imzalanan anlaşma ve mutabakat zabıtları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, taraflar aralarında salgınlarla mücadele, Kovid-19’la mücadele kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımı, sağlık personeline yönelik kapasite geliştirme ve sağlık yatırımları alanlarında iş birliği yapılacak.

Taraflar, ortak sağlık haftaları ve sağlık iş forumları da düzenleyecek.

Karşılıklı uzman ve personel ziyaretleriyle tecrübe paylaşımı da yapacak ülkeler, uzmanların katıldığı tıp alanında sempozyum, çalıştay, konferans ve eğitimler de gerçekleştirecek.

Türkiye, Arnavutluk’taki kliniklerde tedavisi gerçekleştirilemeyen 100 hastanın tedavisini sağlamayı sürdürecek.

Anlaşma, 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve birer yıllık periyotlarla uzatılabilecek.

– ARNAVUTLUK’UN ELEKTRONİK BETON İZLEME SİSTEMİ KURULACAK

Arnavutluk’la yapı işleri alanında imzalanan anlaşma ise bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımı ile en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımı amacıyla imzalandı.

Anlaşmaya göre, taraflar, imar mevzuatı çerçevesinde yapılaşma süreci ve yapılar, yapı denetimi ile Arnavutluk’ta Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin mevzuatının hazırlanarak sistemin kurulması konularında iş birliği yapacak.

Taraflar, bu alanlardaki iş birliğini karşılıklı araştırmacı ve uzman değişimleri, düzenlenecek eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar ve ortak geliştirecek projeler gibi yöntemlerle yürütecek.

– ABD İLE ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

Ankara’da Kasım 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamı ile Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamı arasında ülke bazlı raporların değişimine ilişkin anlaşma” da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İki ülke arasındaki anlaşma, vergi idarelerinin erişimini geliştirmek ve vergi şeffaflığını artırmak gibi amaçlarla imzalandı.