TSE en az lise mezunu işçi alımı yapacak! Müracaat ne vakit başlıyor?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirmek üzere 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat kaideleri ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak. Arıca müracaatları online olarak toplamayacak olan TSE, adaylardan en az 70 KPSS puan koşulu arıyor.

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Türk Standartları Enstitüsü işçi alımı başvuruları 28 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 12 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e- Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI 

1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda sayılan genel kuralları taşımak.

2 Tabloda belirtilen tahsil programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan kısım mezunları ile muadil haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik evrakı verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da öbür şartları taşımaları ve müracaat esnasında gerekli dokümanları ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) 01.01.2022 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar.)

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Tablonun 3 no.lu kısmındaki Mühendis takımı için Memleketler arası Kaynak işçisi belgelendirme programları dahilinde Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası sahibi olanlar (International Institute of Welding Kaynak Mühendisliği Diploma/Sertifika) ve son müracaat tarihi prestijiyle Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası almaya hak kazanmış olanlar tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

6) Mühendis takımlarına yapılacak müracaatlarda, son müracaat tarihi prestijiyle son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS/e-YDS)’ndan en az C düzeyi puana (en az 70 ve üzeri puan) yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisan yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan öteki bir puana sahip olmak.

7) Tablonun 14 no.lu kısmındaki Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi için;

a) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususu kararı yeterince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
c) Erkeklerde 170 cm, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak. Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) ç)       Bu konumda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış yerde vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak.

8) Adayların, üstte belirtilen imtihan katılma kaidelerini ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve evrakları elektronik ortamda taratıp müracaat formunun ilgili kısımlarına eklemeleri zaruridir.

9)  Müracaatlar vilayet bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan takımlardan yalnızca biri için müracaatta bulunabilecektir.

10) Adaylar, yerleştikleri vilayetlerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak vazife yapmasına sıhhat açısından manisi bulunmamak.

12 Adayların müracaat sürecini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir.

RESMİ İLAN METNİ