Yargı, bereketli topraklarda vagon fabrikası yapılmasına izin vermedi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Eskişehir’in Hasanbey Mahallesi’nde kurulacak olan vagon fabrikası nedeniyle, içerisinde tarla, ev, bahçe hatta köy mera alanı dahil, 600 dönümlük birinci sınıf tarım arazisine kamulaştırma kararı çıkarttı. Mahalle sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Eskişehir İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ YARGIYA TAŞIDI

EOSB, Erciyas Vagon’un 45 milyon Dolarlık, Eskişehir’e yapacağı yatırım için, Eskişehir’in en verimli topraklarının olduğu ve 1. sınıf tarım arazisi olan Hasanbey Mahallesi’nde kamulaştırma yaptı.

Eskişehir’in birinci sınıf tarım arazilerinin bulunduğu Hasanbey Mahallesi’nde, EOSB tarafından kamulaştırması yapılan arazilere kurulması planlanan, 45 milyon dolarlık Erciyas Vagon’un yatırımına, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Tarla, ev, bahçe ve meralarının hem yok parasına kamulaştırılmasına hem de Eskişehir’in en verimli topraklarının bulunduğu arazilerini vermek istemeyen mahalle sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Mahalle sakinleri hem kamulaştırma bedellerinin artırılması için dava açarken hem de projenin yürütmesinin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI, MAHALLELİYİ SEVİNCE BOĞDU

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Eskişehir’in Hasanbey Mahallesi’nde kurulacak olan vagon fabrikası nedeniyle, içerisinde tarla, ev, bahçe hatta köy mera alanı dahil 600 dönümlük birinci sınıf tarım arazisine kamulaştırma kararı çıkarttı. Yatırımın yapılması planlanan arazinin birinci sınıf tarım alanı olduğu ve kamulaştırma nedeniyle mahalle sakinlerinin konuyu yargıya taşımasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vererek, 7 gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolunun da açılabileceğini duyurdu. Hasanbey Mahalle sakinleri, yargıtayın verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararını sevinçle karşıladı.

“HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR”

Eskişehir İdare Mahkemesi, Hasanbey Mahallesi’nde kamulaştırılan alanın iptali için açılan dava hakkında verdiği kararda şu ifadelere yer verdi:

“Mahkememizin 26/01/2022 tarihli ara kararı ile Eskişehir Tarım İl Müdürlüğünden dava konusu taşınmazın 5403 sayılı kanunun 13. ve 14. Maddeleri kapsamında olup olmadığı ve eğer bu kapsamda ise mevzuat uyarınca tarım dışı kullanım izninin alınıp alınmadığının sorulmuş olup, Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 3 Şubat 2022 tarihli cevabında; Hasan Bey Mahallesi 171 parsel numaralı taşınmazın 5403 sayılı kanunun 13. Madde kapsamında değerlendirilen  sulu mutlak tarım arazisi sınıfında olduğu, arşiv kayıtlarında tarım dışı izin alınmadığının görüldüğü bildirilmiştir. Buna göre dava konusu parselin organize sanayi bölgesi gelişme alanı sınırları içinde bulunduğundan bahisle Organize Sanayi Bölgesi adına kamulaştırılabilmesi için 5403 sayılı kanunun 13. Maddesi kapsamında  tarım dışı kullanım izni alınması gerektiği açık olup, bu kapsamda alınmış bir izin olmadığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan dava konusu kararın uygulanmasıyla davacıların mülkiyet hakkını kullanımının kısıtlanacağı anlaşıldığından, somut uyuşmazlık açısından telafisi güç zararların oluşacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.”