’Yeni Varlık Barışı’ düzenlemesi Meclis’te kabul edildi

Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB), Yeni Varlık Barışı düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildiğini duyurdu. GİB’ten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınması imkânı getirildi. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023. Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, pay senedi, tahvil ve başka menkul değerler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek. Bildirilen varlıkların pahası üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

Yeni Varlık Barışında erken bildirimler teşvik ediliyor. 30.9.2022 tarihine kadar yapılan bildirimlerde varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 tarihleri ortasındaki bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 tarihleri ortasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek. Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl müddetle tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek. Yurtdışındaki kelam konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi yahut Türk vatandaşı olmak mecburî değil. Herkes yararlanabilir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarında yer almayan kelam konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek kıymetleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak.

Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka yahut aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların kıymeti üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek. Varlık barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.”